Kierownicy Jednostek

Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok.
Pierwsze oświadczenie majątkowe
Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok.
Oświadczenie Majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Gminny Osrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za rok - 2012
Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok.
Oświadczenie Majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenia majątkowe za 2013 r.
Szkoła Podstawowa
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie Majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r
Skarbnik Gminy
Oświadczenie Majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie Majątkowe za 2017 r
Oświadczenie Majątkowe za 2016 r
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenia majątkowe za 2013 r.
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok.
Oświadczenie Majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenia majątkowe za 2013 r.
Sekretarz Gminy
.Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok.
Oświadczenie Majątkowe za 2017 r
Oświadczenie majątkowe za 2016 r
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenia majątkowe za 2013 r.
Szkoła Podstawowa
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenia majątkowe za 2013 r.