Zastępca Wójta

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Zbigniew Bielak Stanowisko: Zastępca Wójta Gminy
Telefon: 846875002 w. 45
Email:
Obowiązki:
 1. Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych.
 2. Pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.
 3. Prowadzenie określonych spraw Gminy powierzonych przez Wójta.
 4. Reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie powierzonym przez Wójta.
 5. W zakresie drogownictwa:

  1)      prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
  2)      organizowanie wykonawstwa robót na drogach gminnych,
  3)      nadzór nad utrzymaniem dróg gminnych oraz organizacją i bezpieczeństwem ruchu na tych drogach,
  4)      organizacja i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników,
  5)      orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
  6)      wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogi gminnej.

 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.
1