Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

Rejestr Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Gminy Aleksandrów

 

Lp.

Nazwa planu

Publikacja

Uwagi

1.

Uchwała Nr XIV/60/93 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 czerwca 1993 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów

Dziennik Urzędowy Województwa Zamojskiego z dnia 17 sierpnia 1993 r., Nr 17,poz. 87.

Plan miejscowy w granicach administracyjnych gminy.

Obowiązywał do 02.04.2004 r.

 

Uchwała Nr XVII/53/96 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 4 lipca 1996 r.

w sprawie uchwalenia zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów

Dziennik Urzędowy Województwa Zamojskiego z dnia 11 marca 1997 r.Nr 12,poz.41.

Zmiana Nr 1

Obowiązuje od 10.04.1997 r.

Uchwała Nr VI/20/99 Rady Gminyw Aleksandrowie z dnia 29 marca 1999 r.

w sprawie uchwalenia zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 1999 r. Nr 64, poz. 1552.

Zmiana Nr 2

Obowiązuje od 25.12.1999 r.

2.

Uchwała Nr XI/46/03 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 3 marca 2004 r. Nr33,poz. 733.

Plan miejscowy w granicach administracyjnych gminy.

Obowiązuje od 02.04.2004 r.

 

Uchwała Nr DC/42/11 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmian Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 20 stycznia 2012 r. poz. 375.

Zmiana Nr 1

Obowiązuje od 19.02.2012 r.

Uchwała Nr XXII/121/13 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmian Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. poz. 3777.

Zmiana Nr 2

Obowiązuje od 29.09.2013 r.